MUNKATÁRSAINK

Pszichoterápiás munkacsoport

A munkacsoport vezetője:

Dr. Ratkóczi Éva neurológus, pszichiáter, mentálhigiénés szakember, személyközpontú- és kognitív-viselkedésterápiás kiképző pszichoterapeuta, pszichoanalitikus sajátélményi képzettség (egyéni-, csoportpszichoterápia, kognitív-viselkedésterápiás tréningek, oktatás, képzés, szupervízió, szervezés, vezetés)

További tagjai:

Dr. Gyarmathy Éva: klinikai-és neveléslélektani szakpszichlógus, kognitív-viselkedésterapeuta (egyéni pszichoterápia, oktatás, képzés, szakértés, a diszlexiás- és a tehetségtámogató munkacsoport vezetése, szupervízió)

Kardos Eszter: Pszichológus, klinikai szakpszichológus jelölt (egyéni személyközpontú tanácsadás, autogén tréning, pár és családterápia, mediáció)

Kálmos Éva: pszichológus, grafológus, családterapeuta; kognitív-viselkedésterápiás, autogén tréning képzettség (pszichológiai vizsgálat, egyéni- , pár-, családterápia, autogén- és kognitv viselkedésterápiás tréningek, grafológiai tanácsadás)

Dr. Király Ildikó: klinikai szakpszichológus, családterapeuta, kognitív-viselkedéaterápiás és autogént tréning képzettség (pszichológiai vizsgálat, egyéni-, pár-, családterápia, kognitív viselkedésterápiás csoportok, tréningek.)

Dr. Ladányi Ágnes: orvos, pszichoanalitikusan orientált képzettség (egyéni analitikusan orientált pszichoterápia, dinamikus rövidterápia)

Dr. Szentmiklóssy Margit: klinikai- és neuroszakpszichológus, logopédus, gyógypedagógus, kognitív-viselkedésterápiás, hipnózis-, relaxációs-szimbólumterápiás képzettség (egyéni pszichoterápia)

Dr. Szikszai Judit: orvos, kognitív-viselkedésterápiás rezidens, személyközpontú képzettség (egyéni pszichoterápia, tanácsadás)

Szöllősi Éva: klinikai szakpszichológus, kognitív-viselkedésterápiás-, személyközpontú képzettség, "szociálterápiás szerepjáték" csoportmódszer, ASIS oklevél (egyéni- és csoportpszichoterápia, pszichológiai tanácsadás)

Varga Zsuzsa: pszichopedagógus, logopédus, mentálhigiénés szakember, személyközpontú terapeuta, családterapeuta, relaxációs képzettség (egyén-, pár-, csoportpszichoterápia, autogén tréning, oktatás, képzés)

Dr. Várfalvi Vilma: belgyógyász, viselkedés- és kognitívterápiás kiképző pszichoterapeuta, személyközpontú-, relaxációs- és szimbólumterápiás képzettség (az alapítványnál jelenleg: oktatás, képzés, szupervízió)

Önkéntes segítő csoport I. (Közösségi Önkéntes Segítő Szolgálat)

Fotó: Revinek.08121504 (oldalra)

Az 1982 óta működő, dr.Tringer László által elindított és kiképzett csoport elsősorban krónikus pszichiátriai és addiktológiai betegek lelki támogatását vállalta rendszeres személyes kapcsolattartás útján. Kiegészítő tevékenységük a mentálhigiénés szemlélet és érzékenység terjesztése környezetükben, a szaksegítséget igénylő személyek közvetítése az ellátórendszerbe. A csoport szervezője: Varga Ágnes, szupervízora: dr. Ratkóczi Éva

A csoport tagjai:

Dr. Bartha Melinda, Fanó Sándorné, Juhász János, Kondásné Mária, Szelényi Pál, Szentpéteri Géza, Valló Ilona Ildikó, Varga Ágnes


Önkéntes segítő csoport II.

Fotó: DSC-0008 (oldalra)

A harmadik éve működő speciális segítő technikákra kiképzett csoport elsősorban rövidebb távú segítségnyújtásra szerveződött, enyhébb lelki zavarban szenvedők énerősítő támogatására, krízishelyzetek, stresszhelyzetek kezelésére, kísérésére. A csoport szervezője: Szabó Katalin pszichológus, kiképzője és szupervízora dr. Ratkóczi Éva.

 
A csoport tagjai:

Bíró László, Lábán Katalin, Kardos Eszter, Pálos Csilla, Sallay Zsuzsa, Szabó Gyöngyvér, Török István, Závorszky Lőrinc


Diszlexia központ

KÉP

A csoport vezetője, kiképzője és szupervízora:

Dr. Gyarmathy Éva, klinikai és neveléslélektani szakpszichológus, kognitv-viselkedésterápiás pszichoterapeuta.

A csoport tagjai különböző alapképzettségű, a speciális tanulási zavarok és a figyelemzavar kezelésére kiképzett szakemberek:

Baranyai Erika, fejlesztőpedagógus (gyermek), tehetséggondozó szakértő, gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember

Csaba Erika, koordinátor, irodalom szakos pedagógus, mentálhigiénés szakember, speciális tanulási zavarok terapeuta

Kresalek Judit, asszisztens, irodalom szakos középiskolai tanár

Mikecz Róza angoltanár: pedagógus, mentálhigiénés szakember

Ruzsics Ilona, discalculia és matematika gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember

Szentesi Balázs, tanulásmódszertan tréner, kulturális antropológus, speciális tanulási zavarok terapeutaTehetség műhely

FOTÓ: 006.jpg

A munkacsoport vezetője:

dr. Gyarmathy Éva, klinikai- és neveléslélektani szakpszichológus, viselkedés- és kognitívterápiás szakpszichoterapeuta

Tagok:

Belicski Katalin - tanító
Exner Szabina - logopédus
Faragó Éva - tanító
Juhászné Szilasi Tünde - fejlesztő pedagógus
Nagy-Székely Magdolna - tanító
Patakiné Halász Márta - fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus
Potocki Ágnes - tehetséggondozó szakértőVissza a címlapra