PSZICHOLÓGIAI, PSZICHIÁTRIAI VIZSGÁLAT, SZAKVÉLEMÉNY, TANÁCSADÁS

KÉP

Személyiségproblémák, személyiségbeli sajátosságok megismerésére vagy lelki zavarok, betegségek tisztázására, diagnosztizálására vagy kizárására irányuló kérés esetén, pszichológus illetve pszichiáter szakemberek végzik (nagykorú személy esetében természetesen kizárólag az érintett saját kérésére).
A vizsgálat beszélgetésből, az előzményi adatok, az aktuális problémák megismeréséből, a gondolkodás és viselkedésjellemzők megfigyeléséből, és szükség esetén kérdőívek kitöltéséből vagy pszichológiai vizsgálatok elvégzéséből áll.
Harmadik személy (hozzátartozó vagy ismerős) esetleges meghallgatására nagykorú személy esetében csak közös megegyezéssel és kizárólag az érintett személy jelenlétében kerülhet sor.
A beszélgetést és vizsgálatokat követően a szakemberek minden feltett kérdésre igyekeznek kielégítően részletes, őszinte választ adni és segítséget nyújtani a felmerülő problémák megoldási lehetőségeinek feltérképezében. Írásos szakvélemény kérése esetén a véleményt nagykorú személy esetében kizárólag a saját kezébe adjuk ki.vissza